VÝPOČET PŘEVODU

Firma Probelt nabízí prodej a dodávku ozubených řemenů, řemenic a dalšího příslušenství

Zadání výpočtu převodu

Pro zaslání výpočtu vyplňte, prosím, formulář v souboru ve formátu MS Excel a zašlete na naší adresu v elekronické nebo papírové podobě.

Zákazník: ……………………………………………………
Pracovník: ……………………………………………………
Oddělení: ……………………………………………………
Ulice: ……………………………………………………
Místo: ……………………………………………………
PSČ: ……………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………
Fax: ……………………………………………………

 

Vyplněný formulář odešlete na adresu:

Ing. Petra Pavelková
Svěrákova 369/36
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 620 666

Pracovní název převodu: ………………………………………..........
Předchozí převod: ………………………………………...........
Důvod změny: ………………………………………...........
Potřeba převodů: ……………. ks/rok

Hnací stroj

Druh: ……………………….
Otáčky [n 1]: ………………………. 1/min
Výkon [P jmen]: ………………………. kW
Kroutící moment – jmenovitý [M k,1]: ………………………. Nm
Kroutící moment – rozběhový/brzdný [M k,1]: ………………………. Nm

Charakter rozběhu (velikost záběr. momentu, druh rozběhu, …)
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Průměry řemenic (hlavové): ………………………. mm
Přípustný rozsah průměrů [D a] od ……………… do ……………… mm
Přípustná celk. šířka řemenic [L]: ………………………. mm
Průměry hřídelů [d 1]: ………………………. mm

Hnaný stroj

Druh: ……………………….
Otáčky [n 2]: ………………………. 1/min
Výkon [P odebíraný]: ………………………. kW
Kroutící moment – jmenovitý [M k,2]: ………………………. Nm
Kroutící moment – rozběhový/brzdný [M k,2]: ………………………. Nm

Druh zatížení:

rovnoměrné

nerovnoměrné

rázy

reverzující
Průměry řemenic (hlavové): ………………………. mm
Přípustný rozsah průměrů [D a] od ……………… do ……………… mm
Přípustná celk. šířka řemenic [L]: ………………………. mm
Průměry hřídelů [d 2]: ………………………. mm
Převodový poměr: [i min] ……………………….
[i max] ……………......

dopomala

dorychla
Osová vzdálenost stávající, [a]: .......………………………. mm
Osová vzdál. nová, v rozmezí: od ……………. do ……………. mm

 nebo pevná: ……………. mm
Napínací kladky:

vnitřní

ve volné větvi

vnější

v pracovní větvi

Průměry nap. kladek: ………………………. mm

Poloha os hřídelů:

horizontální

vertikální

Provozní podmínky:

Fyz./chem. vlivy (např. olej, abrazivní prach, atp.) …………………………………………………………………………………

Teplota okolí: ........................................................
Denní doba provozu: ..........................................................
Dovolená hlučnost převodu: ..........................................................
°C
hod./den
dBA Datum: ………………………
(Údaj má smysl pouze u převodů rychloběžných, nad ca 10 m/s. obv. rychl.) Doplňující údaje: ………………………………………………………………………………… (Zvláštní, např. vícehřídelové převody prosíme doplnit schématem, popř. komentářem)