Výpočet převodu PROBELT – Ozubené řemeny CTB
 
 
 
 
 

VÝPOČET PŘEVODU

 
Firma Probelt nabízí prodej a dodávku ozubených řemenů, řemenic a dalšího příslušenství
 
 
 
 
 

Zadání výpočtu převodu

Pro zaslání výpočtu vyplňte, prosím, formulář v souboru ve formátu MS Excel a zašlete na naší adresu v elekronické nebo papírové podobě.

Zákazník: ……………………………………………………
Pracovník: ……………………………………………………
Oddělení: ……………………………………………………
Ulice: ……………………………………………………
Místo: ……………………………………………………
PSČ: ……………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………
Fax: ……………………………………………………
Vyplněný formulář odešlete na adresu:
Ing. Petra Pavelková
Svěrákova 369/36
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 620 666
Pracovní název převodu: ……………………………………….
Předchozí převod: ……………………………………….
Důvod změny: ……………………………………….
Potřeba převodů: ……………. ks/rok
Hnací stroj
Hnaný stroj
Druh: ……………………….
Otáčky [n 1]: ………………………. 1/min
Výkon [P jmen]: ………………………. kW
Kroutící moment – jmenovitý [M k,1]: ………………………. Nm
Kroutící moment – rozběhový/brzdný [M k,1]: ………………………. Nm
Charakter rozběhu (velikost záběr. momentu, druh rozběhu, …)
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Průměry řemenic (hlavové): ………………………. mm
Přípustný rozsah průměrů [D a] od ……………… do ……………… mm
Přípustná celk. šířka řemenic [L]: ………………………. mm
Průměry hřídelů [d 1]: ………………………. mm
Druh: ……………………….
Otáčky [n 2]: ………………………. 1/min
Výkon [P odebíraný]: ………………………. kW
Kroutící moment – jmenovitý [M k,2]: ………………………. Nm
Kroutící moment – rozběhový/brzdný [M k,2]: ………………………. Nm
Druh zatížení:
rovnoměrné
nerovnoměrné
rázy
reverzující
Průměry řemenic (hlavové): ………………………. mm
Přípustný rozsah průměrů [D a] od ……………… do ……………… mm
Přípustná celk. šířka řemenic [L]: ………………………. mm
Průměry hřídelů [d 2]: ………………………. mm

Převodový poměr: [i min] ………………………. [i max] ……………………….
dopomala
dorychla

Osová vzdálenost stávající, [a]: ………………………. mm
Osová vzdál. nová, v rozmezí: od ……………. do ……………. mm ⬜ nebo pevná: ……………. mm

Napínací kladky: ⬜ vnitřní ⬜ ve volné větvi Poloha os hřídelů: ⬜ horizontální
⬜ vnější ⬜ v pracovní větvi ⬜ vertikální
Průměry nap. kladek: ………………………. mm

Provozní podmínky:
Fyz./chem. vlivy (např. olej, abrazivní prach, atp.) …………………………………………………………………………………
Teplota okolí: ………………………. °C
Denní doba provozu: ………………………. hod./den
Dovolená hlučnost převodu: ………………………. dBA Datum: ……………………….
(Údaj má smysl pouze u převodů rychloběžných, nad ca 10 m/s. obv. rychl.)
Doplňující údaje: …………………………………………………………………………………
(Zvláštní, např. vícehřídelové převody prosíme doplnit schématem, popř. komentářem)