VÝPOČET PŘEVODU

 
Firma Probelt nabízí prodej a dodávku ozubených řemenů, řemenic a dalšího příslušenství
 
 
 
 
 

Zadání výpočtu převodu

Pro zaslání výpočtu vyplňte, prosím, formulář v souboru ve formátu MS Excel a zašlete na naší adresu v elekronické nebo papírové podobě.

Zákazník: ............................................................
Pracovník: ............................................................
Oddělení: ............................................................
Ulice: ............................................................
Místo: ............................................................
PSČ: ............................................................
Telefon: ............................................................
Fax: ............................................................
Vyplněný formulář odešlete na adresu:
Ing. Petra Pavelková
Svěrákova 369/36
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 620 666
Pracovní název převodu: ..............................................
Předchozí převod: ..............................................
Důvod změny: ..............................................
Potřeba převodů: ................ ks/rok
Hnací stroj
Hnaný stroj
Druh: ............................
Otáčky [n 1]: ............................ 1/min
Výkon [P jmen]: ............................ kW
Kroutící moment - jmenovitý [M k,1]: ............................ Nm
Kroutící moment - rozběhový/brzdný [M k,1]: ............................ Nm
Charakter rozběhu (velikost záběr. momentu, druh rozběhu, ...)
................................................................
................................................................
Průměry řemenic (hlavové): ............................ mm
Přípustný rozsah průměrů [D a] od .................. do .................. mm
Přípustná celk. šířka řemenic [L]: ............................ mm
Průměry hřídelů [d 1]: ............................ mm
Druh: ............................
Otáčky [n 2]: ............................ 1/min
Výkon [P odebíraný]: ............................ kW
Kroutící moment - jmenovitý [M k,2]: ............................ Nm
Kroutící moment - rozběhový/brzdný [M k,2]: ............................ Nm
Druh zatížení:
rovnoměrné
nerovnoměrné
rázy
reverzující
Průměry řemenic (hlavové): ............................ mm
Přípustný rozsah průměrů [D a] od .................. do .................. mm
Přípustná celk. šířka řemenic [L]: ............................ mm
Průměry hřídelů [d 2]: ............................ mm

Převodový poměr: [i min] ............................ [i max] ............................
dopomala
dorychla

Osová vzdálenost stávající, [a]: ............................ mm
Osová vzdál. nová, v rozmezí: od ................ do ................ mm ⬜ nebo pevná: ................ mm

Napínací kladky: ⬜ vnitřní ⬜ ve volné větvi Poloha os hřídelů: ⬜ horizontální
⬜ vnější ⬜ v pracovní větvi ⬜ vertikální
Průměry nap. kladek: ............................ mm

Provozní podmínky:
Fyz./chem. vlivy (např. olej, abrazivní prach, atp.) .............................................................................................
Teplota okolí: ............................ °C
Denní doba provozu: ............................ hod./den
Dovolená hlučnost převodu: ............................ dBA Datum: ............................
(Údaj má smysl pouze u převodů rychloběžných, nad ca 10 m/s. obv. rychl.)
Doplňující údaje: .............................................................................................
(Zvláštní, např. vícehřídelové převody prosíme doplnit schématem, popř. komentářem)